Home

Producten

Doelgroepen

Contactgegevens

 
 

Home

De wortels van ons bureau liggen in de advisering rond sociaal-juridische vraagstukken bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, (vroeg)-pensioen en ontslag. Dit verklaart ook de naam van ons bureau: “Sociaal Recht en Zeker” in verkorting: SR&Z.

De zo opgebouwde kennis, ervaring en manier van werken vormen ons fundament. Wij koppelen een gedegen theoretische kennis en praktische ervaring aan de systemen en de ondersteuning die in uw organisatie aanwezig is. Verder maken wij gebruik van op de markt beschikbare instrumenten.

Waar het bij elke wijziging in een organisatie om gaat is de ondertoon. Elke verandering kent zijn eigen dynamiek, weerstand, angsten maar ook kansen. Ieder mens reageert vanuit zijn eigen situatie. Dat naar boven halen, benoemen en er daadwerkelijk iets mee doen, zorgt voor vertrouwen. Dat vertrouwen vormt de basis voor de werkelijke verandering.

Zonder vertrouwen komen mensen niet in beweging.Vertrouwen heeft twee belangijke peilers: informeren en luisteren.

Informeren: Zeg wanneer je wat vertelt en houd je daar ook aan.

Luisteren: niet voor niets is dit een werkwoord. Actief luisteren betekent doorvragen, zoeken naar de ondertoon.

In beeld is dit als volgt weer te geven:


 

Het gaat niet om wat mensen zeggen maar om
wat zij bedoelen te zeggen.

 
 
 
SR&Z HRM- en pensioenvraagstukken Meesters in beweging